Rein Minnema

‘Tennisclub werd door hockeyers opgericht!’

 Rein Minnema (76), uit Heerenveen afkomstig, werkte 35 jaar voor de gemeente Haarlemmermeer bij bouw- en woningtoezicht: ‘Ik wilde aanvankelij2012 linv vl tv reinminnema mok aannemer worden en heb eerst twaalf jaar getimmerd. Via de gemeente Leiden ben ik naar de Haarlemmermeer gekomen. Ik heb ook in de Welstandscommissie gezeten. Dat was een mooie tijd omdat ik daarvoor altijd op pad moest.’ Hij maakte kennis met tennis nadat aannemer Co Bakker hem daar op gewezen had. ‘De hockeyclub De Kikkers was net opgericht maar mensen van die hockeyclub wilden ook tennissen.’

Al kort na de oprichting van tennisclub De Kikkers meldden zich 150 mensen. Nieuw Vennep kende met tv Nieuw Vennep al een tennisclub maar die kon volgens Minnema niet verder uitbreiden. ‘Wij kregen toen in de sporthal op hoek Noorderdreef en Hoofdweg en aan de Oosterdreef tennisles van Ron van der Meij en mochten een vereniging oprichten als wij 100 leden hadden.’ Volgens Minnema werden er toen vier banen aangelegd op het terrein dat een kerkhof als bestemmingsplan had: ‘Daar zou aanvankelijk een nieuwe begraafplaats komen. In een klein pipowoonwagentje kon je in een klein schriftje een baan reserveren. Na een paar jaar regelde Cock Boot vier bouwketen als clubhuis. Daar maakten ook de hockeyers gebruik van.’
De leden die competitie wilden spelen moesten een medische verklaring hebben. ‘Ik heb toen op de achtergrond veel voor de club gedaan.’ In de winter werd er een opblaashal met twee banen opgezet maar die is door stormweer twee keer weggeblazen. ‘Op de fundering van de opblaashal zijn twee banen aangelegd maar die fundering ligt er nog.’      

Blatende schapen

Minnema woonde eerst in Zwanenburg maar is in 1974 in Linquenda gaan wonen. In 1975 meldde hij zich aan bij de tennisclub die door de blatende schapen van Gerard de Vos en Maarten Thulen naast het terrein wel een erg landelijk karakter had. ‘Toen die gingen lammeren maakten zij zoveel lawaai dat die schapen toen weg moesten. Dat mocht niet meer want dat geblaat verstoorde onze concentratie teveel. Omdat de keten langzaamaan verrot waren en de hockeyers hun eigen weg gingen, moest er een clubhuis gebouwd worden.’

Dat clubhuis is nog gemaakt n.a.v. een schetsje van Minnema. ‘Tennisclub de Kikkers is een vooral bij senioren en door het open toernooi erg geliefde club geworden en gebleven. Het is altijd meer een echte recreatieclub geweest waarbij toch wel veel leden competitie speelden. Minnema vertelt lachend dat traditiegetrouw na het spelen altijd vier biertjes besteld werden: ‘Drie kouwe en één lauwe.’ In zijn herinnering komen vooral de namen van Gerard de Vos, een sociaal iemand, en Ruud en Bea Veldt naar voren: ‘Die hebben heel erg veel voor de club gedaan en altijd met alles geholpen.’    

Nieuw complex

Na ruim tien jaar discussiëren, passen en meten en onderhandelen, en ook nog twee jaar later dan gehoopt, is 22 september 2011 de eerste paal geslagen voor een nieuw complex voor de tennisclub die inmiddels meer dan 1.000 leden telt. De club hoopt met de start van het nieuwe seizoen 2012/2013 gebruik te kunnen maken van het nieuwe complex. Dennis van den Heuvel, die in zijn jeugd al eerder lid was, werd het duizendste lid. Hij hoeft een jaar lang geen contributie te betalen. Op de nieuwe velden zal de club zeker doorgroeien. Die velden aan de Oosterdreef waren van de voormalige voetbalclub SMS. Er komt een nieuw clubhuis, een tennishal met vijf banen, een buitencomplex met zestien banen, een inslamuur en een speeltuin voor kinderen. Johan de Vos, die zeven jaar voorzitter van de Kikkers was en de club naar nieuwbouw leidde, heeft inmiddels met een tevreden gevoel zijn voorzittershamer doorgegeven aan Lissebroeker Arjan Balkenende. Hemelsbreed verhuist de club in de zomer van 2012 maar weinig. Het zal niet meer dan een paar honderd meter zijn. Als de oude tennishal achtergelaten kan worden, gaat de gemeente de doorgetrokken Spoorlaan rechttrekken.

Auteur: Frans Tol
(30-01-2012)