Tuincentrum Suidgeest

Nieuwe koers in oud familiebedrijf

De naam Suidgeest vind je van oudsher in Haarlemmermeer. De grond aan de Hoofdweg Oost 1428/1432 in Nieuw-Vennep behoort oorspronkelijk2015 linv bl tc suidgeest sinds 1870 aan de familie, die generaties lang werkzaam is geweest in de akkerbouw. De boerderij op deze plek vormt een tastbaar monument en herinnert aan de voorbije arbeidsdrift. De huidige telg uit het boerengeslacht, Remco Suidgeest (1969), verbindt de familienaam voor het eerst in de geschiedenis aan een andere bedrijfstak, het tuincentrum. Als jongeman van krap achttien huurt hij een stuk grond van zijn vader om er bloemen te telen en vervolgens te verkopen. Het is het prille begin van wat binnen 25 jaar uitgroeit tot een bloeiende onderneming met een totaal pakket voor de tuin, ondergebracht in 6500 m2 kassen.

Het succes is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Dat wordt duidelijk als Remco Suidgeest het familieverhaal vertelt in de koffiehoek van het bedrijf. Meer dan honderd jaar lang wordt van vader op zoon werk geleverd in de akkerbouw. Remco's vader Joop en diens oudere broer Kees treden in het voetspoor van de vorige generatie, twee zonen uit het in totaal tien kinderen tellende gezin. De gebroeders Suidgeest boeren gezamenlijk op het stuk land van dertig ha. Ze verbouwen aardappelen, bieten en tarwe.
De samenwerking gaat lang goed tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Dan volgt in 1985 de opsplitsing van het bedrijf. Joop bekommert zich voortaan om 14 ha. akkerland. 'In feite bracht de grond te weinig op. Mijn vader deed er dan ook van alles bij. Hij was keurmeester van graszaden, werkte bij de Suikerunie, hielp schepen laden in Burgerveen.'
Na Joops huwelijk met boerendochter Joke Munsterman betrekt het stel een woning aan de Venneperweg. Daar worden drie kinderen geboren, dochter Miranda, zoon Remco en dochter Patricia. Remco's oom Kees woont tot zijn overlijden in 2001 in de ouderlijke boerderij, samen met zijn zus Nel.

Bloementeelt

In de loop van de jaren breidt Joop Suidgeest de akkerbouw uit met de teelt van gladiolen. Later specialiseert hij zich in droogbloemen. Als de klad in deze branche komt, richt hij zijn aandacht op snijbloemen. In 1988 mag de achttienjarige Remco 1 ha land huren om zelfstandig bloemen te telen. 'Ik 2015 linv bl suidgeestzette het helemaal vol', memoreert hij glunderend.
Bij buurman Jan van der Maarl aan de Hoofdweg zorgt Henk van Vliet voor de verkoop van snijbloemen aan de kant van de weg. 'Iedereen kende hem. En de handel liep goed, ook op zondag was hij open. In het begin leverde ik mijn bloemen aan hem. Nadat hij was overleden ben ik voor mezelf begonnen. Ook met een kar langs de weg.'
De volgende stap is de bouw van een loods op het tot dan toe kale terrein. 'Met een klein bloemenwinkeltje erbij, vier bij vier meter.' Daar verkoopt hij de eigen teelt, plus via de veiling aangekocht bloemwerk. In de loop van de jaren richt hij zich steeds meer op de handel.

Hectische periode

Het jaar 1992 is van groot belang in het familieverhaal, het begin van een hectische periode, druk en emotioneel. 'Ineens gebeurde er van alles tegelijk. Er waren plannen voor een woning naast de boerderij. Het huis aan de Venneperweg moest worden verkocht. Mijn vader bleek onverwacht ernstig ziek en overleed in dat jaar. Dankzij de inzet van de aannemer heeft hij nog een maand in het nieuwe huis kunnen wonen. In die periode moest overleg met de gemeente worden gevoerd over de verkoop van een stuk grond voor de aanleg van industrieterrein Zuid. Bovendien werd er een nieuwe loods gebouwd en verder moest de zaak worden gerund. Het was hartje zomer, de drukste tijd in de bloemen.'
Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, zet Remco het bedrijf voort, geholpen door zijn moeder en zusje Patricia, die met hem is meeverhuisd naar de nieuwe woning. 'Mijn moeder is een sterke vrouw', constateert hij met respect. 'Hoewel zij officieel geen deel uitmaakt van het bedrijf, kan ze het nog steeds niet laten aandacht te schenken aan plantjes die zorg nodig hebben.'
Na de verkoop van een deel van het land wordt in 1995 de eerste kas voor het tuincentrum gebouwd. 'Ik heb toen meteen de keuze gemaakt in die richting verder te gaan en alle aandacht te geven aan de handel.'

Megastap

De jonge ondernemer profiteert van de nieuwe Vennepse wijk Getsewoud. Zijn bedrijf ontwikkelt zich in een hoog tempo, het assortiment wordt steeds meer uitgebreid, de uitstalruimte groeit navenant mee. In 2003 neemt hij een 'megastap' met de bouw van een nieuwe kas, w2015 linv bl suidgeest 0001aarmee het tuincentrum een oppervlakte krijgt van 6500 m2.
Vier jaar later volgt weer een belangrijke stap. Remco trouwt met dorpsgenote Sonja Medema. Ze krijgen drie kinderen, dochter Maud (2009) en de zoontjes Stijn (2010) en Dirk (2012). Het jonge stel betrekt een eigen woning, een nieuw huis, naast dat van zijn moeder en in dezelfde stijl gebouwd. Oma wordt een vertrouwd adres voor de kleinkinderen.
Sonja heeft geen bemoeienis met het bedrijf, werkt elders parttime op kantoor, naast de zorg voor het gezin. 'En zo gaat het prima', stelt hij. Inmiddels heeft hij de beschikking over in totaal twintig 'man' personeel, in wisselende uren en diensten.
Als geen ander is Suidgeest zich bewust van zijn wortels in Haarlemmermeerse bodem. Hij voelt zich Venneper in hart en nieren. Vandaar de behoefte een bijdrage te leveren het dorp op de kaart te zetten. Dat gebeurt met ondersteuning van de Oranjevereniging en allerlei plaatselijke evenementen.

Soort warenhuis

Tot en met 2008 groeit het bedrijf, daarna stagneert het. Maar klagen doet hij niet, al voelt hij in 2013 duidelijk de gevolgen van de crisis. Onze zegsman houdt de moed erin. Hij is positief ingesteld, zoekt naar nieuwe wegen om voor het publiek aantrekkelijk te blijven. Hij creëert 'een warenhuis met zelfstandige afdelingen, elk met haar specifieke kenmerken'.
Sinds ruim een jaar werkt hij samen met Alet Langeveld-Mink. Zij krijgt bij hem onderdak voor workshops voor kinderen en volwassenen. Hij noemt het 'een aanwinst'.
In het assortiment blijft hij zo dicht mogelijk bij de tuin met seizoengebonden en vaste planten, en verder onder meer aandacht voor bestrating, tuinhout, tuinmeubelen, grond- en meststoffen, gewasbescherming, dierbenodigdheden, potterie, tuinverlichting, tuinhuizen, vijvers, gereedschap, speeltoestellen en niet te vergeten barbecues. Door de winkel heen zijn decoratie artikelen voor de tuin te vinden.
Trots is hij op de hoveniersafdeling. 'Van A tot Z hebben we de inrichting in eigen hand. We adviseren bij het uitzoeken van materiaal, dat de mensen zelf kunnen zien en voelen. Niks uit een boekje. Desgevraagd voeren we het ontwerp ook uit.' Vlakbij de kassa ten slotte vind je de snijbloemen. 'Die horen er nog steeds bij', zegt hij met enige vertedering. 'Daarmee is het ten slotte allemaal begonnen.'

 

Meer informatie www.tuincentrumsuidgeest.nl
Voor de workshops www.deknutselbeer.nl

 

Auteur Geertje Bos
Foto: Piet Klaassen

juli 2015