Dick Blom

Fouragehandel van alle tijden

Dick Blom (1962, Nieuw-Vennep) zit in het stro, van jongs af in het voetspoor van vader Klaas. Ze zijn afkomstig uit een boerengeslacht, geworteld in de polder Haarlemmermee20170902 linv bl lb fam blom (5)r. De bedrijvigheden staan officieel te boek als handel in fourage, een term uit het Frans, die staat voor ‘dierenvoer’. Met herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog, als de strijd voornamelijk wordt gestreden door legers te paard. ‘De Engelsen lieten hooi en stro, de fourage, per schip naar Frankrijk komen. Dat ging om gigantische hoeveelheden’, aldus onze zegsman, die persoonlijk bewijst dat de fourageur van alle tijden is. Graag vertelt hij over zijn vak, het voordeel van eigen baas zijn. Aan de orde komt ook de familiegeschiedenis en als CDA-raadslid laat hij zich graag horen over de belangen van de polderbewoner.

Als weggebruiker in de polder krijg je het landschap er zomaar gratis bij. Wat er verder gebeurt met korenveld of grasland, je staat er eigenlijk nooit bij stil. Kijk, en daar ligt de basis voor het werkterrein van Dick Blom. Stro is van graan en hooi van gras, en dat kunnen diverse grassoorten zijn. Hooi is voer voor de dieren, stro dient vaak als bodembedekking in de stal. Wordt ook in balen toegepast bij motorraces als afzetting van het parcours en de bollenboeren dekken met stro het bollenveld af.

Blom zorgt ervoor dat de gedroogde of gekuilde gewassen bij de klant komen. ‘De boeren slaan de gewassen op in schuren, zodra deze van het land zijn gehaald. Dan spreken we af wanneer ik het kom ophalen.’ We veronderstellen dat de contacten via de computer gaan. ‘Helemaal niet’, reageert de handelaar stellig. ‘Gewoon via persoonlijk bezoek. Ik ga nog ouderwets de boer op. Voornamelijk in Haarlemmermeer en in Zeeland. Zo deed mijn vader het en zo doe ik het nog steeds.’  

Familiegeschiedenis

Vader Klaas Blom legt op 27-jarige leeftijd in 1951 de kiem voor het bedrijf. De boerenzoon kiest dan voor de handel. Via zijn levensverhaal komen we bij het verleden, dat geboekstaafd is in ‘De familie Blom in woord en beeld’. Bij ons bezoek blijkt het boek-in-ringband kort ervoor verschenen te zijn en gepresenteerd tijdens een drukbezochte familiedag in hotel-restaurant De Rustende Jager. Wij mogen erin meekijken. 

De stamboom voert terug naar 1750, het jaar waarin Jan Thomasz. Blom wordt geboren in Alkemade. Hij overlijdt in 1824. Via zijn zoon Jasper (1795-1872) en diens zoon Nicolaas (1848-1931) komen we terecht bij Willem Blom (1894-1933), de vader van genoemde Klaas Blom. Het familieboek is in het bijzonder gewijd aan de nazaten van deze Willem en diens vrouw Margaretha Hulsbosch (1898-1967), voor ‘onze’ Dick Blom opa Willem en oma Griet.

Het bevat onder meer een portret van het tweetal ter gelegenheid van hun verloving op 19 mei 1920. De foto is gemaakt op het strand in Zandvoort, allebei met ernstige blik, zij in een strandstoel, hij ernaast. 20170902 linv bl lb fam blom (6)Het stel gaat een jaar later, na het huwelijk, wonen in Nieuw-Vennep, in de boerenhoeve Graanlust, indertijd aan de Sloterweg, later omgedoopt tot Rijnlanderweg. Willem is de jongste zoon in het gezin met zes kinderen en de laatste die trouwt. Daardoor is er voor hem en zijn vrouw plaats op de boerderij.

Het is hard werken, lange dagen maken met de verbouw van allerlei gewassen, graan, aardappelen, bieten. Er lopen ook koeien rond. ‘Zoals gebruikelijk in die tijd een gemengd bedrijf. De boer hoefde dus maar drie keer te betalen, voor de pacht, het personeel en de petrolie’, aldus onze zegsman met een knipoog.  

Noodlot

Het katholieke gezin telt negen kinderen als het noodlot toeslaat. Willem sterft onverwacht, in de bloei van zijn leven. ‘Waarschijnlijk tuberculose’, veronderstelt Dick. Zijn grootvader is dan 39 jaar. Oma Griet verwacht de tiende telg. ‘Binnen de kortste keren stonden de schuldeisers op de stoep.’ Redding brengt de komst van Griets broer, Piet Hulsbosch. Hij is 25 jaar als hij verkast van het Panneland in Vogelenzang naar Nieuw-Vennep. Van zandgrond naar klei.

Uit het familieboek: ‘Ome Piet en oma Griet weten samen de boerderij en het gezin draaiende te houden. Ze vormen een goed team. Het is in de crisisjaren niet gemakkelijk en wordt er n20170902 linv bl lb fam blom (2)iet eenvoudiger op als de oorlog uitbreekt. Maar ome Piet is inventief en doortastend en laat zich niet snel van de wijs brengen.’

In augustus 1945 is het groot feest op de boerderij. Ome Piet, later getrouwd met Jeanne Verdegaal, maakt dan twaalfeneenhalf jaar deel uit van het gezin op Graanlust.

Heftig

Als Willem Blom overlijdt is Dicks vader Klaas acht jaar. ‘Moet toch heftig zijn geweest’, merkt Dick op. Klaas kan echter goed overweg met ome Piet evenals de andere gezinsleden, drie meisjes en zeven jongens, van wie Klaas de oudste is. Zoals gebruikelijk wordt de jongste telg, Theo, boer op Graanlust. Samen met zijn broers Jan en Arie. Voor Klaas biedt de strohandel soelaas.

Hij trouwt in 1954 met Truus van Steijn, afkomstig uit De Zilk en het jonge stel gaat wonen aan de Hoofdweg 1390 in Nieuw-Vennep. Hier worden zes kinderen geboren, twee meisjes en vier jongens. Dick is de jongste zoon en de enige die vader Klaas volgt in de keuze voor zijn levensonderhoud. Dat ging overigens niet zonder slag of stoot.

Dick vertelt (op onnavolgbare wijze): ‘Ik deed na de lagere school de lts, elektrotechniek. Na afloop zei ik, pa, ik kom bij je werken. Vond hij geen goed plan. Ik ging toen verder met de mts, elektrotechniek. Was ik klaar met school, zei ik, pa, ik kom bij je werken. Zijn reactie: geen goed plan. Ik vervolgens naar de hts, waar ik in het laatste jaar bedrijfskunde erbij deed. Toen zei hij na afloop ja op mijn voorstel.
’Dick neemt even pauze en constateert dan droog: ‘Kijk, zonder plan, heb je niks, toch?’
Dat gevoel voor humor schijnt typerend te zijn voor de Blommen, naast een nuchtere levensinstelling en het credo: ‘hard werken, niet zeuren’.

Samenwerking

Wat vader en zoon betreft volgen vier jaren van samenwerking in de fouragehandel. ‘Ik reed eerst met pa mee, later reed hij met mij mee’, aldus vat Dick de situatie samen. In zijn jeugd was hij vaak in de buurt van zijn vader te vinden, ook voor allerlei klusjes in en rond de woning. ‘We hadden kippen, die moesten worden verzorgd en soms stond er een koetje in de schuur, die moest gemolken worden. Ik was vroeger nogal een druk ventje en mijn moeder vond het wel zo rustig als ik mijn vader hielp.’

Hij memoreert hoe zijn vader aanvankelijk stro uit Haarlemmermeer naar de bollenstreek brengt met een tractor en aanhangwagen. ‘Later kocht hij een heuse vrachtwagen. Daar was hij erg trots op. Ik mocht al jong de wagen uit de schuur rijden naar de weg. Vond ik prachtig natuurlijk’.

20170902 linv bl lb fam blom (4)Als Klaas 65 is geworden, zet Dick in 1989 de bedrijvigheden zelfstandig voort. Hij is dan al twee jaar getrouwd, met Lisette van Veen, Utrechtse van geboorte. Ze leren elkaar kennen via de zwemvereniging in Nieuw-Vennep. Ze hebben twee kinderen, dochter Eva (1995, student werktuigbouwkunde in Delft en zoon Jesse (1997), student International Relations in Den Haag. Lisette is parttime docent aan de Hoge School in Leiden. Daarnaast zelfstandig ondernemer als organisatieadviseur.  

Aanvankelijk woont het gezin in de Vennepse Schoolstraat. Ze verhuizen in 2005 naar Dicks geboortegrond aan de Hoofdweg, als zijn ouders verkassen naar het Van Haeringenplantsoen. Het uit 1910 daterende woonhuis maakt plaats voor nieuwbouw, op dezelfde plek. In de schuur erachter vind je vandaag de dag balen stro en de vrachtwagen waarmee de handel wordt vervoerd.

Klaas Blom legt samen met zijn kleinkinderen Eva en Jesse de eerste steen voor het huis. Hij blijft op afstand betrokken bij de onderneming. Jarenlang komt hij op zaterdag poolshoogte nemen of de zaken wel goedgaan. Klaas geniet van koffie met een praatje over de werkzaamheden, waarbij vaak herinneringen worden opgehaald. In 2011 moet er voorgoed afscheid van hem worden genomen. Het kopje koffie op de zaterdagmorgen wordt met familie en vrienden nadien in ere gehouden

Politiek

Sinds 2014 beweegt Dick Blom zich in de plaatselijke politiek. Hij is gemeenteraadslid voor het CDA. Het verbaast niet te horen dat hij opkomt voor agrarische belangen, zich hard maakt voor behoud van het polderland in Haarlemmermeer. ‘We genieten allemaal van dit landschap. Laten we dan ook met z’n allen ervoor zorgen, dat we het zo kunnen houden.’

Hij vindt het prettig gebruik te kunnen maken van het podium dat de politiek hem biedt. ‘Ik had dat eigenlijk al veel eerder gewild, maar tot voor kort was er geen gelegenheid voor.’ De kans komt als zijn broer Wim, werkzaam bij de Marechaussee, met pensioen gaat en aanbiedt parttime een bijdrage te leveren ‘in het stro’. Sindsdien heeft hij tijd om te vergaderen. Hij constateert daarna droog, dat de politiek hem inmiddels wel wat meer tijd is gaan kosten dan hij had verwacht.

Auteur: Geertje Bos.
Foto’s uit het Blom familiearchief.
Juli 2017.