Jacquelien Bouterse

“Met je belijdenis kies je echt voor God”

Opwekkingsliederen spreken haar meer aan dan Psalmen. ,,Hoewel Psalmen heel mooi kunnen zijn heb ik bij Opwekking veel meer het gevoel dat ik God aan het prijzen ben.’’ Jacquelien Bouterse(20) is opgevoed in de christelijk-gereformeerde traditie en voelt zich prima thuis bij haar kerk aan de Dorpstraat.

Jacquelien werd geboren in Nieuw-Vennep, als jongste in een gezin van vier kinderen. Haar vroegste herinnering wat het geloof betreft, dateert uit de tijd dat ze - terwijl haar ouders op zondag de ochtenddienst bijwoonden - naar de crèche ging. Deze groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar heet tegenwoordig “De Lammetjes”. Jacquelien ging er graag naar toe om lekker te spelen, maar ze herinnert zich ook dat er gezongen werd en dat er soms een verhaal werd verteld. Vanaf vier jaar mocht ze mee naar de ochtenddienst, maar eerder al ging ze mee naar de bid- en dankdagen in voor- en najaar. ,,Dat zijn dagen waarop de mensen danken en bidden voor gewas en arbeid. Voor het feit dat je werk hebt en dat je gezondheid goed is zodat je kunt werken’’,  legt ze uit. Speciaal voor kinderen is er eenmaal per jaar de jeugdzondag en meerdere keren per jaar zijn er speciale themazondagen, waarin kinderen extra bij de dienst worden betrokken. Op Tweede Paasdag is er altijd een gezinsdienst.

Goede herinneringen bewaart Jacquelien aan de Zondagsschool. ,,Die is bedoeld voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Maar ik bleef totdat ik dertien was, omdat ik het er zo leuk vond. Maar op een gegeven moment vond ik de opdrachten toch wat te kinderachtig worden en toen ben ik daar gestopt.’’ Aansluitend ging ze naar de Jonge Jeugdvereniging. In deze groep, die nog steeds goed bezocht wordt, komen jongeren van 12 tot 15 jaar om de twee weken op vrijdagavond bij elkaar. ,,Deze vereniging wordt geleid door twee volwassenen uit de gemeente. Ze beginnen de avond met gebed en zingen een paar liederen. Daarna praten of discussiëren ze met elkaar over een onderwerp dat op die avond centraal staat. Na deze gesprekken wordt er wat gedronken en vervolgens wordt de avond afgesloten met bijvoorbeeld een spel of iets ander leuks.”

Jacquelien zit bij de Jeugdvereniging voor jongeren tot 24 jaar, die tweewekelijks op zondagavond bij elkaar komen.  Ook hier gaan de jongeren, na de opening met gebed en zang, met elkaar in gesprek over onderwerpen die door hen zelf bedacht worden. Jacquelien: ,,Er zijn eigenlijk twee verschillende avonden die om-en-om worden gehouden. De ene keer is er een vrij onderwerp waarover we – na de inleiding – in groepjes praten aan de hand van vragen die door enkele leden zijn voorbereid. We bespreken met elkaar hoe we erover denken, koppelen het terug naar het dagelijks leven en hoe we er daarin mee omgaan. Op de andere avond praten we met elkaar aan de hand van een Bijbeltekst.’’ Voor deze avonden bereiden de leden bij toerbeurt ook bijvoorbeeld een spel of een quiz voor. Naast deze avondbijeenkomsten worden er ook activiteiten georganiseerd. ,,Als afsluiting van het kerkelijk jaar zijn we bijvoorbeeld een avond gaan schaatsen. En we beginnen altijd met het startweekend: dan gaan we met z’n allen een weekendje weg.’’

Op haar achttiende is ze met een groep jongeren van de kerk naar Brazilië geweest om – onder de noemer Dienstverlening Jongeren Wereldwijd - ontwikkelingswerk te doen. De groep was er drie weken en hielp onder meer bij de bouw van een school.

Jacquelien was negentien toen ze belijdenis deed. ,,Met je belijdenis kies je echt voor God’’, legt ze uit. ‘’ Je werkt naar dat moment toe tijdens de belijdeniscatechesatie en je kunt zelf aangeven wanneer je er klaar voor bent.’’

De christelijk gereformeerde kerk heeft op zondag twee erediensten. ,,Tijdens de ochtenddienst – die ook gericht is op kinderen - wordt er uit de Bijbel gelezen. In de middagdienst – als de basisschoolkinderen naar de Zondagsschool gaan – houdt de dominee een catechismuspreek, een leerpreek.’’ Volgens Jacquelien gaan de meeste jongeren wel naar beide diensten. ,,Als je een keer niet gaat, dan mis je toch wat. Ik vind het fijn om te gaan.’’

De kerk in de Dorpstraat zit al enige tijd zonder dominee. Mogelijk wordt er binnenkort een nieuwe predikant beroepen. ,,Ik hoop het echt’’, zegt Jacquelien, ,,op een gegeven moment mis je toch een vaste dominee, met wie je meer contact hebt dan met de predikanten die wekelijks waarnemen.’’

Het geloof speelt een belangrijke rol in haar dagelijks leven en daarover praten met leeftijdsgenoten vindt ze geen probleem. ‘’Sommige jongeren doen dat niet omdat ze bang zijn uitgelachen te worden. Maar als ik uitleg wat het geloof voor mij betekent en hoe ik daarin sta, wordt het meestal wel gewaardeerd.  Het is ook niet zo dat ik dwingend overkom om anderen mijn ideeën op te leggen. Ieder maakt zijn eigen keuzes. Ik kwam op het station eens een moslim tegen die iets wilde verkopen. Ik raakte met hem in gesprek over het geloof en we hebben meer dan een uur zitten praten.’’

Op de vraag hoe zij de toekomst voor haar kerk ziet en of zij bepaalde dingen graag veranderd wil zien, zegt ze: ,,Ik mis wel Opwekking in de kerk. Dat zou van mij wel wat meer mogen. Er worden nog wat te vaak Psalmen gezongen. Opwekking is vrolijker om te zingen. Dan heb ik veel meer het gevoel dat ik God aan het prijzen ben. Ook een andere begeleiding dan het orgel zou ik mooi vinden. En, al is dat niet per se noodzakelijk, zou een beamer waar alle tekst op staat wel leuk zijn. Maar als eerste hoop ik dat we weer gauw een eigen dominee hebben.’’

Auteur: Ronnie van der Knaap
(11-11-2011)