Islamitisch buurtcentrum Taqwa

Gebedsruimte moslims

Taqwa staat in het Arabisch voor vroomheid. Het is de naam van een stichting, sinds september 2007 verbonden aan 2012 linv gl ibct Mohamed Boukachar (l) El Hassan Aberkan (r)het buurtcentrum aan de Eugenie Prévinaireweg 102, in een voormalige sportkantine aldaar. Twee Marokkaanse moslimbroeders leggen uit wat de functie van het gebouwtje is en vertellen over hun persoonlijke geloofsbelevenis. Het is een nadere kennismaking met voorzitter Mohamed Boukachar (1964) en penningmeester El Hassan Abarkan (1958), beide al jarenlang inwoner van Nieuw-Vennep. Ze benadrukken dat Taqwa géén moskee is, maar een sociaal cultureel centrum waar moslims bijeenkomen voor hun geloofsbelevenis en waar activiteiten worden ontwikkeld voor vrouwen en jongeren.

Je treft dus geen minaret aan op het gebouwtje, waar voorheen de voetbalvereniging van Nieuw-Vennep en daarna de plaatselijke dartclub gevestigd is geweest. Noch heeft Taqwa een vaste geestelijk leider, een imam. Abarkan: “De gebedsdienst wordt hier bij toerbeurt door vrijwilligers geleid. Mensen die de Koran hebben bestudeerd.” Zelf is hij één van hen. De Koran is voor hem een open boek.

Hassan Abarkan (uitgerust met halflange grijswitte baard) is geboren en opgegroeid in de regio Benitouzine (Noord-Marokko), eveneens de geboortestreek van medebestuurder Boukachar. Hij kwam als jongeman van negentien naar Nederland, woonde vijftien jaar in Rijsenhout, daarna elf jaar in Hoofddorp en vervolgens sinds 2004 in Nieuw-Vennep. Hij is getrouwd met een Marokkaanse vrouw en vader van een zoon en twee dochters, trotse opa van twee kleinkinderen. Abarkan werkt ‘in de bloemen’.

Eigen plek

Nadat hij naar Nieuw-Vennep was verhuisd, miste hij een plek om geloofsgenoten in zijn eigen woonomgeving te ontmoeten. Hij bezocht geregeld de moskee Ar-Rahman in de Hoofddorpse wijk Graan voor Visch. Daar leerde hij onder andere streekgenoot Boukachar kennen.

Mohamed Boukachar kwam in 1981 samen met zijn moeder naar Nederland, in het kader van gezinshereniging. Haarlem werd zijn woonplaats. Tien jaar later verhuisde hij naar een ander adres in Haarlem, samen met zijn (Marokkaanse) vrouw. Sinds 2001 woont het gezin in Getsewoud-Noord. Boukachar is vader van drie zonen en een dochter. Hij werkt al ruim dertig jaar bij dezelfde baas, een limonadefabrikant, aanvankelijk in Haarlem, tegenwoordig in Ter Aar gevestigd.

Als inwoner van Nieuw-Vennep deelde hij het gevoel van moslimbroeder Abarkan. Samen met een stel gelijkgestemden besloten ze er werk van te maken en een geschikte ruimte te zoeken voor samenkomsten in hun woonplaats.

Het gezelschap klopte aan bij de gemeente, maar ondervond naar eigen zeggen weinig medewerking. Iemand wees hen op het inmiddels vervallen clubgebouwtje aan de Eugenie Prévinaireweg. Na veel vijven en zessen kwam men in de gelegenheid het pandje te huren van de gemeente. Met vereende krachten werd de boel opgeknapt en kon in 2007 officieel buurtcentrum Taqwa in gebruik worden genomen.

Twee gebedsruimten

Het centrum telt twee gebedsruimten, een grote voor mannen en een kleinere voor vrouwen. We spreken elkaar in het vertrek dat is bestemd voor vrouwen en kinderen. Hier is de vloer gul belegd met tapijten, die behaaglijk aanvoelen voor onze blote voeten. Er staan op deze zaterdagmiddag langwerpige, smalle tafels met bijpassende stoelen, als bij een klaslokaal op school. Aan de muur een bord voor aanwijzingen. Hier worden lezingen gegeven, lessen in bidden, in de Arabische en in de Nederlandse taal.

De stichting geeft extra aandacht aan vrouwen die hulp nodig hebben. Mensen die er behoefte aan hebben, krijgen voedsel- en kledingpakketten aangeboden. Met de verkoop van islamitische kleding en boeken komt er geld in de kas ten behoeve van de stichting.  

Met allerlei activiteiten hopen de bestuurders jongeren opvang te kunnen bieden. “Gelukkig is dit een rustig dorp zonder problemen met de jeugd, maar dat willen we graag zo houden. Voorkomen is beter dan genezen”, aldus het motto.

De toegangsdeur van dit vertrek is voorzien van een mooi oud glas-in-lood raam met een rode bloem. Voor de ingang van de andere gebedsruimte moet de bezoeker om het gebouwtje heen lopen. Deze achterkant van het pand grenst aan een sportveld, wat mogelijkheden biedt voor grotere vieringen zoals het Suikerfeest. “Daar komen altijd veel mensen op af. Die zouden we echt niet allemaal binnen kunnen huisvesten.” De bestuurders zijn blij met de uitwijkmogelijkheid in de openlucht, waar ook geregeld een gezamenlijke barbecue met de buurt wordt gegeven.

Intercultureel

De islamitische leefgemeenschap in Nieuw-Vennep bestaat uit zo’n tweehonderd gezinnen, wat neerkomt op ruim vierhonderd mensen. Boukachar: “Dat zijn niet alleen Marokkanen, maar mensen uit allerlei verschillende landen en culturen, Turken, Egyptenaren, Surinamers, Pakistani, Somaliërs, Algerijnen en mensen uit Indonesië. Je zou Taqwa een intercultureel centrum kunnen noemen.”

Abarkan voegt er aan toe niet uitsluitend voor moslims de deur open te houden. “Ons doel is een open huis te zijn voor iedereen.” Dat zal in de toekomst beter lukken als de plannen voor nieuwbouw zijn uitgevoerd. De bestuurders laten de bouwtekening zien van een nieuw pandje op deze plaats, waarvan het ontwerp is getekend door David de Kievit, van een Haarlems bouwbedrijf. Ze vertellen dat de gemeente akkoord is. Het ontbreekt alleen nog aan de nodige financiële middelen.

Voor beide woordvoerders staat de islam centraal in hun leven, de leer van Allah, zoals deze werd geopenbaard aan de profeet Mohammed en is vastgelegd in de Koran. “Wij voelen ons erin thuis, zoals een Christen in het christendom en een Jood in het Jodendom. De islam geeft richtlijnen aan, wetten waaraan je je als moslim moet houden. Voor ons betekent islam ook vrede voor iedereen.”  

Auteur: Geertje Bos
Juni 2012.