Kees de Jong en Piet Verkuyl

“Oranjefeesten horen al sinds 1938 bij ons mooie polderdorp”

Ze hebben tegelijkertijd acht jaar in het bestuur van Oranjevereniging Beatrix (opgericht in 1938) gezeten maar de beide oranjefans Kees de Jong en 2011 linv ul ov keesdejong pietverkuyl moPiet Verkuyl zijn ieder twintig jaar actief bij de vereniging betrokken.
Kees de Jong, voormalig voorzitter: “Ik woonde toen nog in Nieuw-Vennep en mijn vrouw werkte bij accountantsbureau Henk Kinkel en die was destijds voorzitter. En hij heeft mij overgehaald in 1980 bestuurslid te worden en in 1982 werd ik voorzitter.”
En Piet Verkuyl: “Ik ben bijna twintig jaar bestuurslid en nog steeds de regelaar binnen het team. Heerlijk man, ik zou het nog niet willen missen.”

Op de vraag wat nu zo leuk is om in het bestuur van Oranjevereniging Beatrix te zitten reageren de beide Vennepers: “Als je kinderen hebt die in het dorp op school zitten dan heb je ook een verplichting om iets voor je dorp te doen. Zeker toen wij jonge kinderen hadden en het dorp alleen nog maar bestond uit het oude gedeelte. Van Getsewoud was nog niet eens sprake. Wij hebben dat beiden met heel veel plezier gedaan en ook nu nog blijkt dat, ondanks het inwonersaantal van meer dan 32.000, er elk jaar weer enorm veel belangstelling is voor de Oranjeweken, Koninginnedag en 4 en 5 Mei bijeenkomsten. Je hoeft echt geen Oranjefanaat te zijn om je hiervoor in te zetten maar uiteraard dragen wij het Koninklijk Huis wel een warm hart toe want anders doe je dit bestuurswerk niet.”

Gratis vlag

Wij spreken de beide (ex) bestuursleden in de woning van Piet Verkuyl aan de Rijnlanderweg, de plek waar hij werd geboren, opgroeide en na zijn huwelijk ging wonen: “Ja joh, ik woon hier nog steeds prima. Net even buiten het dorp en met mijn werk rondom het huis.”
Die opmerking doet vermoeden dat hij over een tuintje spreekt maar het is het behoorlijk uit de kluiten gewassen stuk land dat hij nog steeds als landbouwer bewerkt.

“Ik heb het dorp zien groeien en groeien maar wat opvalt is dat de binding tussen de inwoners altijd is blijven bestaan. Het voelt hier heel anders aan dan in Hoofddorp. Daar heb je niet een dorpskern en een dorpsraad en een Oranjevereniging. Er zijn daar talloze nieuwe wijken ontstaan maar bij ons alleen Getsewoud. Dat voelt tóch anders aan.”

En Kees de Jong: Toen ik in 1980 aantrad was Linquenda de nieuwe wijk in ontwikkeling. Ook dat was even wennen maar de integratie ging voorspoedig. Om toen nieuwe donateurs te werven kregen de nieuwelingen van ons een gratis vlag met stok. Joop Dol haalde toen de contributies op en dat was een fanatiek mannetje dus als er niemand thuis was kwam hij net zo vaak terug totdat hij de contributie had geïnd.”

Beiden weten dat er in het jaarprogramma vaak dezelfde activiteiten worden opgenomen maar als iets leuk is dan is het zonde om dat te schrappen. Maar de instelling van de Oranjekoningin is een gouden greep geweest, aldus de beide mannen.

Kermisperikelen

De kermis loopt als een rode draad door het verhaal met de beide bestuursleden.

“Oh ja, vooral waar het de locatie betrof. Wij hebben destijds heel wat heibel gehad met de winkeliers in het dorpscentrum. Sommigen wilden graag die kermis voor de deur maar anderen beslist niet vanwege omzetderving. Maar ook aan de Eugenie Previnaireweg heeft de kermis gestaan, evenals aan de Oosterdreef. Inmiddels is het nieuwe Evenemententerrein aan de Zuiderdreef sinds 2011 onze vaste locatie.”

Ging de communicatie tussen de bestuursleden vroeger per telefoon, brief of fax, vandaag de dag is praktisch alles per mailtje of sms-je.
Piet Verkuyl: “Ja, en ik ben eerlijk gezegd niet zo bedreven met computers. Ik bankier wel via internet maar voor de rest gebruik ik die computer praktisch nooit. Vroeger was het veel persoonlijker allemaal maar ik zit nog steeds met veel plezier in het bestuur. Nee, ik wilde nooit voorzitter worden joh. Laat mij maar achter de schermen lekker alles regelen. Wij deden en doen alle werkzaamheden steeds als koppeltje van twee en dat werkt nog steeds goed en gezellig. Want bij ziekte of afwezigheid weet de ander precies wat er moet gebeuren.”

Volgens Verkuyl is huidig voorzitter John Stassen zondermeer een aanjager in het bestuur: “Daar gaat een brok dynamiek vanuit, joh, daar heb je geen idee van. Drukke man maar uiterst bevlogen en betrokken bij ons dorp. Die moet nog lang blijven vind ik.”

Kattenkwaad

De financiën spelen uiteraard ook in de Oranjevereniging een belangrijke rol. Voormalig voorzitter De Jong: “Ook in mijn tijd al maar ik heb nog nooit gezien dat wij de eindjes niet aan elkaar konden knopen. Wij hadden altijd wel ergens een potje voor gereserveerd.”
En Verkuyl: “Toen ik zelf nog een jongetje was stelde de kermis hier niets voor. Met een paar kramen en een schiettent had je het wel gehad. Ik zat toen op school vlakbij waar nu de rotonde Venneperweg/Rijnlanderweg is. Maar ik deed daar zo goed mijn best dat ik er voortijdig af moest. Nou ja, ik ben er eigenlijk vanaf geschopt en toen ben ik in Nieuw-Vennep naar een andere lagere school gegaan. Mijn broer Joop moest van mijn vader ook mee omdat het anders voor mij zo zielig was naar een nieuwe school te moeten. Met koninginnedag moesten wij als leerlingen altijd in het dorp het Wilhelmus zingen. Daarna ben ik naar de MULO gegaan en ben ik in het agrarisch bedrijf van mijn vader gaan werken. En om mijn betrokkenheid bij het dorp te tonen ben ik twintig jaar geleden bestuurslid geworden van de Oranjevereniging. Ik hoop dat nog een paar jaar te mogen blijven doen.”     

Auteur: Jan van Grondelle
(17-12-2011)