Ben Haspels

Politieman dicht bij de mensen2011 linv dl pol bhaspels

Het was een oproep voor mensen met levenservaring om te solliciteren bij de gemeentepolitie in de grote steden. We schrijven 1977. Nieuw-Venneper Ben Haspels meldde zich aan voor het Haagse korps. Levenservaring had hij voldoende, getrouwd man, met een arbeidsverleden als gereedschapsslijper bij de Vicon en ontwikkelingsmonteur bij Stork. Hij doorstond de selectieprocedure voor de opleiding, volgde een jaar lang met succes de politieschool in Scheveningen en is daarna niet meer zonder uniform aan het werk geweest. In Haarlemmermeer kent men Haspels sinds 1984 als de beminnelijke wijkagent, tegenwoordig officieel ‘gebiedsgebonden medewerker’ van de regiopolitie Kennemerland.

Lees meer: Ben Haspels

Willem Koopstra

 Door de keuken naar het politiebureau 2011 linv dl pol wkoopstra

Gemeentepolitie of rijkspolitie. Dat was gedurende zijn ruim dertigjarige loopbaan geregeld de kwestie. Willem Koopstra (1920), geboren en getogen in het Friese dorpje Elsloo, had voorkeur voor de rijkspolitie, omdat hij daarbij niet aan een bepaalde gemeente gebonden was. Na twee jaar rijkspolitiewerk in Gorredijk, ontdook hij de wijziging van dat korps in een gemeentelijk apparaat door in februari 1948 te vertrekken naar Hoofddorp. Hij kon toen niet bevroeden tien jaar later alsnog de verandering te moeten ondergaan naar een gemeentelijk korps. In dat jaar, januari 1958, werd hij bureaucommandant in Nieuw-Vennep. ,,De politie was toen gehuisvest in de woning van mevrouw Van Halm-de Groot aan de Venneperweg. Je moest door haar keuken om in het bureau te komen.”

Lees meer: Willem Koopstra

Boek met interviews over het Leven in Nieuw Vennep van toen en nu