Krijn Goudzwaard

Voorzitter wijkraad Getsewoud pleit voor eigen wijkcentrum

Hij is sinds 2003 voorzitter van de wijkraad Getsewoud en die bestuursfunctie geeft hij niet eerder op, voordat er een bruisend wijkcentrum is. ‘Een bron van 2012 linv dl wr krijngoudzwaard mofrustratie’ vormt voor Krijn Goudzwaard (1968) het gemis aan een ontmoetingsplaats waar wijkbewoners elke dag terecht kunnen. Hij noemt het gloednieuwe pand in de wijk Linquenda een mooi voorbeeld van hoe het ook in ‘zijn’ Getsewoud zou moeten zijn. ,,We hebben wel een activiteitencentrum in ‘t Zomerpark, maar dat weet bijna niemand te vinden en er gebeurt te weinig.” Een nadere kennismaking met een bevlogen bestuurder die verder best tevreden is over wat er inmiddels in de wijk tot stand werd gebracht.

Lees meer: Krijn Goudzwaard

Adrie Kooyman

Over de dorpsraad en het fietspadennet

Hij is Hagenaar van geboorte (1934), woonde een poosje in Scheveningen en vestigde zich in maart 1967 in Nieuw-Vennep. Het duurde niet lang of Adri Kooyman, 2012 linv dl dr adrie kooyman mogetrouwd, vader van twee dochters, raakte betrokken bij maatschappelijke activiteiten in zijn nieuwe woonplaats. ,,Er was nogal wat te doen op verkeersgebied en daar ben ik toen als het ware ingerold”, aldus zijn eenvoudige uitleg. Kooyman profileerde zich als hartstochtelijk pleitbezorger voor een degelijk fietspadennet, waarvan in 1979 de eerste aanzet werd gegeven met de aanleg van een rijwielpad langs de Venneperweg. Verkeer en vervoer hebben nog steeds zijn hart, ook na zijn vertrek in 2011 als secretaris van de dorpsraad.

Lees meer: Adrie Kooyman

Boek met interviews over het Leven in Nieuw Vennep van toen en nu