Cok Spreeuw

Cok Spreeuw werkte 45 jaar voor J.F. van Driel en Zonen

2-11 linv bl sm cspreeuw (4)Het was Leendert Willem van Driel, die op 21 mei 1856 een smederij vestigde aan de Hoofdweg. Hij was 30 jaar, kwam uit de Bommelerwaard en was gehuwd met Geertrui Vervoorn. Leendert en Geertrui kregen negen kinderen. In 1862 kocht Leendert voor 180 gulden een stuk grond van 682m2 op de hoek van de Venneperweg en de Rustoordstraat. In 1865 kocht hij voor 96 gulden het aangrenzende perceel van 320m2 erbij. In 1903 nam zoon Jan Ferdinand de zaak van zijn vader over en toen is ook de firmanaam ontstaan. Hij begon naast het boerenwerk ook handgereedschap zoals hakken en schoffels voor het wieden van onkruid te maken. De schoffels gingen hoofdzakelijk naar de Bollenstreek.

Lees meer: Cok Spreeuw